Inpharm

je kompanija posvećena konstantnom razvoju i unapređivanju svog portfolija kao i upravljanju kvalitetom

Transport

Inpharm Co.d.o.o poseduje transportna vozila potpuno opremljena za distribuciju lekova, OTC proizvoda, medicinskih sredstava i dodataka ishrani. Distribucija se obavlja po procedurama i uputstvima kompanije Inpharm Co.d.o.o. a u skladu sa važećim zakonima i propisima. Posebno izdvajamo transportna vozila za transport medicinskih sredstava velikog gabarita kao i vozila za transport preparata u režimu hladnog lanca.