Inpharm

je kompanija posvećena konstantnom razvoju i unapređivanju svog portfolija kao i upravljanju kvalitetom

Skladištenje

skladista Inpharm skladista Inpharm

Potpuno opremljeno veleprodajno i konsignaciono skladište, usklađeno sa zahtevima DDP i sa svim potrebnim dozvolama za rad, iznajmljeno je u neposrednoj blizini kompanijske zgrade. U tom prostoru nalaze se dve validirane hladne komore sa oko 60 m2 površine pod kontrolisanim uslovima temperature i vlage za skladištenje lekova koji zahtevaju hladni lanac.

Magacinski prostori su kompletno uređeni i opremljeni u skladu sa standardom što podrazumeva kontrolu klimatskih uslova, paletne police, paletne viljuškare, protivpožarni i bezbednosni sistem sa kamerama i senzorima, kontrolisane uslove ulaska i kretanja u magacinskim zonama, kompjuterske sisteme i programe za upravljanje zalihama i dr. Dobra praksa u skladištenju i distribuciji medicinskih prizvoda je primenjena u najvećoj mogućoj meri.