Inpharm

je kompanija posvećena konstantnom razvoju i unapređivanju svog portfolija kao i upravljanju kvalitetom

Skladištenje

skladista Inpharm skladista Inpharm

Potpuno opremljeno validirano veleprodajno i carinsko skladište od 2616 m2, usklađeno sa zahtevima DDP i sa svim potrebnim dozvolama za rad. Skladište sadrži dve validirane hladne komore sa oko 60 m2 površine pod kontrolisanim uslovima temperature i vlage za skladištenje lekova koji zahtevaju hladni lanac, jednu u veleprodajnom a drugu u carinskom skladištu. Carinsko skladište obezbeđuje nesmetano funkcionisanje konsignacije.

U okviru veleprodajnog skladišta se nalazi prostor za dodatno obeležavanje lekova i medicinskih sredstava, koji je izgrađen i funkcioniše po principima dobre proizvođačke prakse, koja se odnosi i na obavljenje aktivnosti dodatnog obeležavanja lekova.

adekvatnih uslova skladištenja, odnosno obezbeđenu temperaturu od 15-25 stepeni, kontrolu temperaturnih uslova, validiran sistem za obezbeđivanje temperature i vlage, uz validiran elektronski sistem za praćenje temperatuire i vlage, paletne regale, paletne viljuškare, protivpožarni i bezbednosni sistem sa kamerama i senzorima, kontrolisane uslove ulaska i kretanja u magacinskim zonama, kompjuterske sisteme i programe za upravljanje zalihama i dr.

Inpharm prati i obezbeđuje poštovanje EU GDP zahteva i domaće dobre prakse u skladištenju i distribuciji medicinskih proizvoda, koja je primenjena u najvećoj mogućoj meri, kao i dobre higijenske prakse .

Razumem
Ovaj sajt koristi kolaćiće. Detaljnije