Inpharm diet

Inpharm Diet je linija kompanije Inpharm Co, koja je usmerena na plasiranje novih, inovativnih formulacija dijetetskih suplemenata.

ChirocistIN

ChirocistIN je dodatak ishrani koji se preporučuje za kombinovanu primenu sa
PolicistIN-om, u cilju pospešivanja dijetetskog tretmana PCOS i insulinske rezistencije.

Inozitol pripada grupi B vitamina i komponenta je ćelijske membrane. Nalazi se u voću, mahunarkama, žitaricama i orašastim plodovima, a proizvodi ga i sam organizam.
Inozitol je komponenta inositolfosfoglikana (IPG) koji su „sekundarni prenosioci“ u insulinskoj signalizaciji.

Veruje se da žene sa PCOS imaju poremećaj na nivou „sekundarnog prenosioca“ (IPG) što doprinosi insulinskoj rezistenciji.

Sindrom policisticnih jajnika (PCOS) je endokrini poremećaj koji karakteriše hronično odsustvo ovulacije, udruženo sa hiperandrogenizmom i insulinskom rezistencijom.
Veza izmedu insulinske rezistencije i PCOS je vremenom navela na zaključak da bi agensi koji povećavaju osetljivost na insulin mogli biti glavni terapijski izbor u tretmanu PCOS.
Dva posebno istaknuta agensa ove vrste su aktivne forme inozitola: D-hiro-inozitol i mio-inozitol. Fiziološki, u našem organizmu inozitol je hemijski medijator koji ulazi u sastav ćelijske membrane, iz kog dalje nastaje jedinjenje inozitol-trifosfat. Ovo jedinjenje ima ulogu „sekundarnog prenosioca“ i zaduženo je da na unutarćelijskom nivou prenese informaciju koju sa sobom nose određeni hormoni. Neki od hormona koji ostvaruju svoj efekat na ovaj nacin su insulin i folikulostimulirajući hormon (FSH).

D-hiro-inozitol, povećavajući osetljivost tkiva na insulin, može regulisati nivo glukoze u krvi pa na taj način doprineti prevenciji metaboličkog sindroma, koji se u velikom broju slučajeva razvije kao nastavak insulinske rezistencije.
Oba aktivna izomera mogu doprineti smanjenju nivoa androgenih hormona. Dodatno, mio-inozitol (jedan od aktivnih sastojaka proizvoda PolicistIN) ostvaruje specifične efekte na jajnike modulirajuci dejstvo FSH koji je značajan u regulaciji normalnog menstrualnog ciklusa i stvaranju jajnih celija.

Mio-inozitol i D-hiro-inozitol
I mio-inozitol (MYO) i D-hiro-inozitol (DCI) su proučavani kao potencijalni suplementi u terapiji neplodnosti kod žena sa PCOS.
U skladu sa skorašnjim izveštajima1 i imajuci u vidu značaj inozitola za optimalnu kontrolu metabolizma, prenošenje hormonskog signala i funkciju jajnika, kombinacija MYO i DCI bi trebalo da se podudara sa fiziološkim odnosom MYO:DCI u plazmi i folikularnoj tecnosti.1
Kada konverzija MYO u DCI nije optimalna, terapija sa DCI može biti rešenje.2
Kombinovano lečenje sa MYO:DCI kod pacijentkinja sa PCOS poboljšalo je parametre kao što su dijastolni krvni pritisak, glukozu na tašte, insulin na tašte... Sličan, pozitivan trend je detektovan i za HOMA indeks, trigliceride i nivoe HDL i LDL holesterola. Kod većine pacijentkinja je ponovo postignuta ovulacija.3

Mio-inozitol i D-hiro-inozitol
-poboljšavaju insulinsku osetljivost
-smanjuju insulinsku rezistenciju
-smanjuju koncentraciju slobodnog testosterona
-poboljšavaju iskorišcavanje glukoze
-uspostavljaju i normalizuju menstrualni ciklus
-poboljšavaju stopu trudnoće

Primena: 1x1 kesica dnevno


Reference:
1. Dinicola et al., 2014
2. Genazzanietal.,2014b;LaMarca et al, 2015
3. Kini D V , Nayak A Myo-Inositol and D-Chiro-Inositol in Polycystic Ovarian Syndrome International Journal of Health Sciences and Research 2016,vol 6 issue 1.516-524

Razumem
Ovaj sajt koristi kolaćiće. Detaljnije