Inpharm

je kompanija posvećena konstantnom razvoju i unapređivanju svog portfolija kao i upravljanju kvalitetom

MISIJA I VIZIJA

MISIJA

Osnovne delatnosti Inpharm-a su kompletna podrška partnerskim kompanijama, polazeći od usluga zastupanja, uvoza, konsignacije i veleprodajne distibucije lekova, OTC proizvoda, medicinskih sredstava i dodataka ishrani veledrogerijama i krajnjim korisnicima u Srbiji, re-eksport u države u regionu, uključujući takođe RA usluge poput registracije i farmakovigilanse, CRO usluge za kliničke studije, kao i usluge promocije i marketinga.

Nastupajući kao uvoznik, konsignater i distributer za ugovorne partnerske kompanije iz inostranstva Inpharm snabdeva apotekarske ustanove, privatne apoteke, bolnice, domove za stare, domove za osobe sa posebnim potrebama, kao i veletrgovinske firme u regionu, sa ciljem ostvarivanja kontrole nad prometom svojih lekova kao i radi obezbeđenja raspoloživosti kompletnog portfolia na celom tržištu.

Inpharm posluje u skladu sa Zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom, a u svom poslovanju nastoji da u potpunosti ispuni zahteve standarda kvaliteta za medicinske proizvode za humanu upotrebu, uključujući zahteve Dobre prakse u proizvodnji i Dobre prakse u distribuciji medicinskih proizvoda.

Misija Inpharm-a, u skladu sa svim napred navedenim, je zadovoljavanje interesa partnera, kupaca i zaposlenih kroz obezbeđenje kontinuiranog snabdevanja domaćeg i inostranog tržišta proizvodima iz svog Portfolija, a radi omogućavanja dostupnosti lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda krajnjim korisnicima kojima su dati preparati neophodni u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i unapređenju kvaliteta njihovog života.

VIZIJA

Inpharm je optimistična kompanija u brzom razvoju koja na budućnost gleda kao na mogućnost za uspeh, koji će se ogledati kroz zadovoljstvo svih interesnih strana — naših kupaca, partnera, zaposlenih, vlasnika i celokupnog društva.

Pažljiv izbor partnera u zastupstvu i medicinskih proizvoda u prometu, prisustvo tih proizvoda na listi lekova koji se mogu izdavati na recept, ulaganja u promociju, ozbiljan pristup kupcima, medicinskim stručnjacima i pacijentima, investicije u nove zgrade i poslovnu infrastrukturu obećavaju dalji rast prometa koji Inpharm Co. ostvaruje kao i sve veći kvalitet usluga koje svojim klijentima i kupcima pružamo.

Naša vizija je da Inpharm bude prepoznatljiv na tržištu po specifičnom programu kvalitetnih lekova i drugih proizvoda, po visoko organizovanoj i pravovremenoj distribuciji, sa reputacijom firme koja se izdvaja stručnošću, brzinom, sposobnošću i kvalitetom i koja u svakom momentu može da odgovori zahtevima tržišta.

Moto preduzeća Inpharm je – Satisfakcija naših partnera, kupaca i zaposlenih je osnovni cilj našeg poslovanja.

Razumem
Ovaj sajt koristi kolaćiće. Detaljnije