Inpharm

je kompanija posvećena konstantnom razvoju i unapređivanju svog portfolija kao i upravljanju kvalitetom

ISTORIJAT FIRME

Inpharm Co d.o.o.je osnovan 2000 godine u Srbiji kao društvo sa ograničenom odgovornošću u 100% privatnom vlasništvu.

Kontinuiran rast i razvoj, osigurani kroz kvalitetnu uslugu, partnerske odnose i profesionalnost u radu sa našim kupcima i dobavljačima svrstali su Inpharm u red visokoprofitabilnih privatnih preduzeća.

Danas, mi smo prisutni na farmaceutskim tržištima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Osnovno područje poslovanja je kompletna podrška partnerskim kompanijama, polazeći od usluga zastupanja, uvoza, konsignacije i veleprodajne distribucije lekova, OTC proizvoda, medicinskih sredstava i dodataka ishrani veledrogerijama i krajnjim korisnicima u Srbiji, reexport u države u regionu, uključujući takođe RA usluge poput registracije i farmakovigilanse, CRO usluge za kliničke studije, kao i usluge promocije i marketinga.

Inpharm trenutno broji oko 150 zaposlenih, od kojih blizu 70% ima visoku stručnu spremu (diplomirani farmaceuti, doktori medicine, ekonomisti i dr.).
Ono što čini ovu kompaniju uspešnom je efikasan tim profesionalaca, sposobnih da se nose sa svakim izazovom poslovanja. Timski rad, želja za uspehom, visok nivo komunikacionih sposobnosti i ekspertsko znanje su premise njihovog rada.

Od 2015 godine Inpharm posluje na novoj lokaciji. U svom vlasništvu ima zgradu od 5000 kvm, sa potpuno opremljenim magacinskim prostorom od 3000 kvm. Prostor je kompletno uređen u skladu sa standardom.
Vozni park se sastoji od 11 transportnih i 40 putničkih vozila.

Poslovni ciljevi Inpharm-a se postižu kroz zadovoljenje svih – partnera, kupaca i zaposlenih.